Αναζήτηση ερευνητικών αποτελεσμάτων και συνεργατών

Συν-ανάπτυξη με τρίτους

Εφόσον ο ενδιαφερόμενος ερευνητής ή Ομάδα ερευνητών του Ι.Π. ακολουθήσουν την Διαδικασία Διερεύνησης Αξιοποίησης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων και επιλέξει ότι το συγκεκριμένο ερευνητικό αποτέλεσμα δεν θα μπορούσε να προστατευτεί ή να αξιοποιηθεί εμπορικά ακόμα γιατί χρειάζεται περαιτέρω ανάπτυξη, τότε ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία. 

Το ΓΜΤ εξετάζει σε συνεργασία με τον ενδιαφερόμενο ερευνητή την πιθανότητα συνεργασίας με άλλους φορείς (ερευνητικά πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα ή/και εταιρίες) ώστε να αναπτυχθεί περαιτέρω το ερευνητικό αποτέλεσμα. Σε αυτό το στάδιο, διευκρινίζονται οι οικονομικοί πόροι που χρειάζονται και τα στάδια τεχνολογικής ανάπτυξης ώστε να δημιουργηθεί ένα πλάνο εργασίας. Τα παραπάνω ευρήματα εισάγονται στην εισήγηση που αναπτύχθηκε κατά το στάδιο της Διαδικασίας Διερεύνησης Αξιοποίησης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων. 

Σε περίπτωση που βρεθεί με την βοήθεια του ΓΜΤ ή του ενδιαφερόμενου κάποιος συνεργάτης που ενδιαφέρεται να αναπτύξει περαιτέρω το συγκεκριμένο ερευνητικό αποτέλεσμα, το ΓΜΤ παρέχει στον ενδιαφερόμενο σχετικό υπόδειγμα συμφωνητικού το οποίο κατ’ελάχιστον θα προβλέπει το πλάνο εργασίας και θα διευθετεί τη διαχείριση της διανοητικής ιδιοκτησίας. Η τελική πρόταση και το τελικό συμφωνητικό εγκρίνεται από την Επιτροπή Ερευνών του ΕΛΚΕ. 

Ενημέρωση: 09-08-2022
<< <
Ιούλιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Παρασκευή 19-07-2024
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για αυτήν την ημέρα

Το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», ΑΞΟΝΑΣ Α: Ωρίμανση του Οικοσυστήματος Μεταφοράς Τεχνολογίας στην Ελλάδα, με τίτλο πράξης «Ανάπτυξη και λειτουργία Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο» με κωδικό ΟΠΣ 5136074.

Το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου συμμετέχει στην πράξη με τίτλο «Δίκτυο Ανάδειξης Υποστήριξης και Προώθησης Ερευνητικής Καινοτομίας Νησιωτικής Ελλάδας», με κωδικό ΟΠΣ 5136151 που συντονίζεται από το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ, ΑΞΟΝΑΣ Β: Χρηματοδότηση Λειτουργίας Δομών & Δράσεων Μεταφοράς Τεχνολογίας.

Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας