Σκοπός

Ορισμός

Η μεταφορά τεχνολογίας είναι ένας διεθνής όρος, ο οποίος χρησιμοποιείται για να περιγράψει το σύνολο των διαδικασιών που εφαρμόζουν οι οργανισμοί στους οποίους πραγματοποιείται έρευνα, προκειμένου να μεταφέρουν τα αποτελέσματα της έρευνας σε έναν άλλο οργανισμό (δημόσιο ή ιδιωτικό), με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη των αποτελεσμάτων και την εμπορευματοποίηση τους. Οι κύριοι τρόποι για την εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας είναι: (α) η προστασία της Διανοητικής Ιδιοκτησίας (β) οι συμφωνίες για δημιουργία τεχνοβλαστών (spin-off).

Σκοπός

Σκοπός του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας (ΓΜΤ) είναι η δημιουργία ενός περιφερικού οικοσυστήματος, μέσα στο οποίο μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και πόροι του πανεπιστημίου, θα αναπτύσσουν συνέργειες με πρόσωπα και πόρους εκτός Ιδρύματος, προκειμένου να προωθείται η ανάπτυξη και η διάχυση της έρευνας και της γνώσης. 

Για την υλοποίηση του σκοπού αυτού, το ΓΜΤ θα είναι αρμόδιο για:

  • Την συστηματική καταγραφή ερευνητικής δραστηριότητας και ερευνητικών αποτελεσμάτων του ιδρύματος.
  • Την αναζήτηση και εντοπισμό (σε συνεργασία με ΠΕΚ) ώριμων τεχνολογιών και ερευνητικών αποτελεσμάτων που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν
  • Τη διερεύνηση ικανότητας κατοχύρωσης διανοητικής ιδιοκτησίας ερευνητικών αποτελεσμάτων που κατατίθενται έπειτα από σχετικό αίτημα των αρμόδιων ερευνητικών οντοτήτων (μεμονωμένοι ερευνητές, μέλη ΔΕΠ, εργαστήρια, ΠΕΚ)
  • Την υποστήριξη στην κατάθεση αιτήσεων για κατοχύρωση ΔΙ στους αρμόδιους φορείς Ελλάδας και εξωτερικού. 
  • Την υποστήριξη ερευνητικών ομάδων στην δημιουργία τεχνοβλαστών.
  • Την υποστήριξη ερευνητικών οντοτήτων του ΙΠ στην επιχειρηματική αξιοποίηση (business development) των ερευνητικών τους αποτελεσμάτων (π.χ. για ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου σε συνεργασία με κεντρική δομή ΚεΚΕ)
  • Τον εντοπισμό δικτύου συνεργατών από άλλες ερευνητικές και επιχειρηματικές οντότητες
  • Την σύνδεση με άλλους ερευνητικούς και παραγωγικούς φορείς με σκοπό τη σύμπραξη (α) συμφωνητικών κοινής ανάπτυξης έρευνας, (β) συμφωνητικών παροχής έρευνας (contract research), και (γ) συμφωνητικών παραχώρησης αδειών εκμετάλλευσης ΔΙ και γνώσης
Ενημέρωση: 15-12-2022
<< <
Ιούλιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Παρασκευή 19-07-2024
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για αυτήν την ημέρα

Το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», ΑΞΟΝΑΣ Α: Ωρίμανση του Οικοσυστήματος Μεταφοράς Τεχνολογίας στην Ελλάδα, με τίτλο πράξης «Ανάπτυξη και λειτουργία Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο» με κωδικό ΟΠΣ 5136074.

Το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου συμμετέχει στην πράξη με τίτλο «Δίκτυο Ανάδειξης Υποστήριξης και Προώθησης Ερευνητικής Καινοτομίας Νησιωτικής Ελλάδας», με κωδικό ΟΠΣ 5136151 που συντονίζεται από το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ, ΑΞΟΝΑΣ Β: Χρηματοδότηση Λειτουργίας Δομών & Δράσεων Μεταφοράς Τεχνολογίας.

Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας